Berichten

Tegemoetkoming leraren:

Als je als student, zij- instromer of contractant een lerarenopleiding of een pabo- opleiding in het hoger onderwijs volgt, kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. Je mag dan geen recht hebben op studiefinanciering. Daar valt ook de lening van DUO onder. De tegemoetkoming leraren is een gift en dat hoeft dus niet terug worden betaald.

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming leraren gelden een aantal voorwaarden:

 • Schoolsoort.
 • Nationaliteit.
 • Inkomen.

Je mag ook geen recht hebben op studiefinanciering. Je hebt maximaal 24 maanden recht op een tegemoetkoming leraren. Dit recht moet je binnen 48 maanden gebruiken. [...]  Lees verder

Tegemoetkoming deeltijders:

Als je een vmbo- tl (theoretische leerweg), havo of vwo deeltijdopleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) volgt, kan je voor een tegemoetkoming deeltijders in aanmerking komen. Deze regel geldt ook nog als je 30 jaar of ouder bent en een voltijdopleiding vmbo- tl, havo of vwo in het voortgezet onderwijs of het voortgezet volwassenen onderwijs (vavo) volgt.

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming deeltijders gelden een aantal voorwaarden. Namelijk: [...]  Lees verder

Tegemoetkoming ouders:

Op de basisschool en het voortgezet onderwijs krijgt uw kind de schoolboeken en de leermiddelen gratis. Op het mbo, vavo of particulier onderwijs is dit niet het geval.

Als uw kind op één van deze scholen een voltijdopleiding volgt en op 1 juli van het desbetreffende jaar jonger is dan 18 jaar, kunt u voor het daaropvolgende schooljaar in aanmerking komen voor de tegemoetkoming ouders. Bereken hier de tegemoetkoming.

De tegemoetkoming bestaat uit twee delen:

 • De tegemoetkoming schoolkosten.
 • De tegemoetkoming les- of cursusgeld.

Alle ouders komen in aanmerking voor een tegemoetkoming schoolkosten. Voor een tegemoetkoming les- of cursusgeld komt u alleen in aanmerking als u voor uw kind lesgeld moet betalen of als uw kind particulier onderwijs volgt. [...]  Lees verder

Tegemoetkoming scholieren

Als je 18 jaar bent en je een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs moet je vaak boeken of andere leermiddelen aanschaffen. Je ouders komen nu niet meer in aanmerking voor kinderbijslag en daarom kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding. Deze ‘tegemoetkoming scholieren’ bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage en het is een gift.

Basistoelage:

Als je aan alle voorwaarden voldoet ontvang je een basistoelage. Deze toelage is een gift. De hoogte van de basistoelage is afhankelijk van je woonsituatie. Als je zelfstandig woont, is de toelage hoger dan als je bij je ouders woont. Om de basistoelage te ontvangen moet je deze wel aanvragen bij DUO. [...]  Lees verder

Wijzigingen doorgeven bij DUO

Je moet je wijzigingen bij DUO doorgeven als:

 • Je verhuisd bent
 • Andere einddatum van dezelfde studie
 • Nieuwe opleiding of nieuwe onderwijsinstelling
 • Lening aanvragen of wijzigen
 • Collegegeldkrediet aanvragen of wijzigen
 • Nieuw rekeningnummer
 • Éénouder- of partnertoeslag

Als je gaat verhuizen moet je zo snel mogelijk je nieuwe adres doorgeven aan DUO. Studenten die uitwonend zijn krijgen meer studiefinanciering. Als je het te laat doorgeeft kan dat betekenen dat je studiefinanciering misloopt. Je moet je binnen vijf dagen na je verhuizing bij de gemeente inschrijven op je nieuwe adres. DUO controleert maandelijks of je daar staat ingeschreven op het adres dat je ook aan hun hebt doorgegeven.

Als er bij DUO een einddatum van je studie staat geregistreerd, maar je uiteindelijk toch langer door gaat met dezelfde studie aan dezelfde school of universiteit dan moet je op tijd de nieuwe einddatum aan DUO doorgeven. [...]  Lees verder

Wijzigingen doorgeven voor de financiering van je studie

Als je gaat verhuizen is het van belang dat je zo snel mogelijk je nieuwe adres doorgeeft aan DUO. Als je het te laat doorgeeft kan dit er voor zorgen dat je studiefinanciering misloopt. Je moet je binnen vijf dagen na je verhuizing bij de gemeente inschrijven op je nieuwe adres. DUO controleert maandelijks bij de gemeente of ingeschreven staat op het adres dat je bij DUO hebt doorgegeven.

Als je langer doorgaat met je studie dan dat de einddatum is die bij DUO geregistreerd staat dan moet je dit op tijd doorgeven aan DUO. [...]  Lees verder