Berichten

Controles DUO

DUO zijn taak is om te zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Daarom controleren ze je gegevens. DUO gebruikte en beveiligt je gegevens zorgvuldig volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) DUO controleert je gegevens zoveel mogelijk bij andere instanties, zoals de Belastingdienst, de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

DUO controleert je gegevens om zeker te weten dat het overheidsgeld terechtkomt bij degene voor wie het bedoelt is. Het overheidsgeld is namelijk het belastinggeld dat door de inwoners van Nederland gezamenlijk wordt opgebracht. Van de student wordt daarom verwacht dat hij of zij zich aan de regels houdt en geen misbruik maakt van het overheidsgeld. Als dat wel het geval is, doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie. [...]  Lees verder

Bijverdienen naast studiefinanciering

Studiefinanciering is bedoeld om het studeren mogelijk te maken. Als je meer bijverdient dan een bepaald bedrag, gaat de overheid ervan uit dat je geen financiële hulp nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen. Dat bedrag noemt DUO de bijverdiengrens. Als je meer verdient dan de bijverdiengrens heeft dat gevolgen.

Als je in 2014 meer dan €13.729,80 verdient en ben je dertig jaar of wordt je dan voor 1 januari moet je contact met DUO opnemen.

In 2011 is de bijverdiengrens €13.729,80 zolang je onder dit bedrag bijverdient is er niets aan de hand. [...]  Lees verder

Bedragen studiefinanciering hoger onderwijs

Bedragen per maand geldig van januari 2014 t/m augustus 2014
Uitwonend Thuiswonend
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen.
Basisbeurs € 279,14 € 100,25
Aanvullende beurs € 258,35 € 237,46
Lenen * € 295,73 € 295,73
Collegegeldkrediet € 152,92 € 152,92
Totaal € 986,14 € 786,36
Bedragen per maand geldig van september 2014 t/m december 2014
Uitwonend Thuiswonend
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen.
Basisbeurs € 279,14 € 100,25
Aanvullende beurs € 260,19 € 239,30
Lenen * € 293,89 € 293,89
Collegegeldkrediet € 158,83 € 158,83
Totaal € 992,05 € 792,27
Bedragen per maand 2014 als je alleen nog mag lenen
Uitwonend Thuiswonend
Lenen € 894,51 € 894,51
Collegegeldkrediet t/m augustus € 152,92 € 152,92
Collegegeldkrediet vanaf september € 158,83 € 158,83

Betaaldata:

Studiefinanciering wordt altijd maandelijks achteraf uitbetaald. Het verschilt per bank wanneer het geld op je rekening staat.

2014:

 • 24 januari
 • 24 februari
 • 24 maart
 • 21 april
 • 24 mei
 • 24 juni
 • 22 juli
 • 24 augustus
 • 23 september
 • 24 oktober
 • 24 november
 • 21 december
 •  [...]  Lees verder

  Studiefinanciering aanvragen

  Het aanvragen van studiefinanciering doe met een DigiD inlogcode. Je studiefinanciering moet je drie maanden voor de ingangsdatum van je opleiding aanvragen. Dan kan DUO op tijd je studentenreisproduct klaarzetten en eventueel je aanvullende beurs berekenen. Als je al studiefinanciering voor een Mbo-opleiding ontvangt hoef je alleen je gegevens te wijzigen.

  Als je staat ingeschreven voor een Mbo-opleiding en je na een korte onderbreking een HBO opleiding doen of ga je naar de universiteit. Dan kan je in de periode tussen je laatste studieactiviteit en je nieuwe studie gewoon studiefinanciering krijgen en je studentenreisproduct blijven gebruiken. Dit noemt DUO ook wel een overbrugging. [...]  Lees verder

  Financieringsmogelijkheden voor je studie

  Basisbeurs:

  Iedereen die recht heeft op studiefinanciering krijgt een basisbeurs. Dat is onderdeel van de prestatiebeurs.

  Als je uitwonend bent, is je basisbeurs hoger dan dat je thuis woont. Als jij als student een kind verzorgt voor wie je aanspraak kunt maken op kinderbijslag, dan kan je toeslag vragen op je basisbeurs.

  Aanvullende beurs:

  Op het moment dat je studiefinanciering aanvraagt kan je ook meteen een aanvullende beurs aanvragen. Dit kan je ook aanvragen op het moment dat je al studiefinanciering ontvangt. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. [...]  Lees verder

  Studiefinanciering voor het HBO of Universiteit

  Als je een voltijd of duale opleiding volgt aan het HBO of aan de universiteit, heb je altijd recht op studiefinanciering, als je aan alle voorwaarden voldoet. Als je recht hebt op studiefinanciering heb je ook recht op een studentenreisproduct.

  Als je studiefinanciering verkrijgt voor het HBO of voor de universiteit val je onder de regels van de prestatiebeurs. Je moet dan dus studiefinanciering terugbetalen als je je diploma niet behaalt.

  Als je voor het eerst naar het HBO of naar de universiteit gaat moet je je aanmelden voor jouw studie. De aanmelding moet je regelen via Studielink, hiervoor heb je ene DigiD nodig. Als je een particuliere opleiding wil doen, moet je je rechtstreeks inschrijven bij de onderwijsinstelling. [...]  Lees verder

  Inschrijvingscontrole en uitzonderingen

  Ook controleert DUO je inschrijving bij de onderwijsinstelling. DUO let daarbij vooral op de in- en uitschrijfdatum, maar op de soort opleiding. Als DUO erachter komt dat je anders geregistreerd staat dan bij de onderwijsinstelling, krijg je een brief/formulier waarin DUO vraagt om je opleidingsgegevens te controleren. Het is afhankelijk van je opleiding of je een brief of een formulier krijgt. Als je in het buitenland studeert krijg je een formulier.

  Als het verschil blijft bestaan, krijg je na verloop van tijd bericht van DUO dat je studiefinanciering over de gecontroleerde periode is ingetrokken. Als je dan studiefinanciering ten onrechte ontvangen hebt moet je dat terugbetalen. [...]  Lees verder

  Bijverdienen icm studiefinanciering

  Studiefinanciering is bedoeld om het studeren voor de studenten, financieel, mogelijk te maken. Als je als student een bepaald bedrag bijverdient, dan gaat de overheid ervan uit dat je geen financiële hulp meer nodig hebt om te studeren. Je verdient dan dus meer dan de bijverdiengrens. Dit heeft bepaalde gevolgen.

  De bijverdiengrens in 2014 is €13.729,80 als je onder deze grens blijft is er niks aan de hand.
  Om te bepalen hoeveel inkomen je hebt wordt er naar je verzamelinkomen gekeken en niet naar je nettoloon. Als je geen aangifte bij de belastingdienst doet dan controleert DUO je belastbaar loon. [...]  Lees verder

  Hoeveel studiefinanciering krijg ik?

  Ben je benieuwd hoeveel studiefinanciering je krijgt? Je stufi is afhankelijk van waar je woont, wat voor opleiding je doet en wat je verdient. Onderstaand hebben we de bedragen per maand voor je aangegeven.

  Bedragen per maand geldig van januari 2014 t/m augustus 2014
  Uitwonend Thuiswonend
  * Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen.
  Basisbeurs € 279,14 € 100,25
  Aanvullende beurs € 258,35 € 237,46
  Lenen * € 295,73 € 295,73
  Collegegeldkrediet € 152,92 € 152,92
  Totaal € 986,14 € 786,36
  Bedragen per maand geldig van september 2014 t/m december 2014
  Uitwonend Thuiswonend
  * Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen.
  Basisbeurs € 279,14 € 100,25
  Aanvullende beurs € 260,19 € 239,30
  Lenen * € 293,89 € 293,89
  Collegegeldkrediet € 158,83 € 158,83
  Totaal € 992,05 € 792,27
  Bedragen per maand 2014 als je alleen nog mag lenen
  Uitwonend Thuiswonend
  Lenen € 894,51 € 894,51
  Collegegeldkrediet t/m augustus € 152,92 € 152,92
  Collegegeldkrediet vanaf september € 158,83 € 158,83

  Om je maximale studiefinanciering voor jouw specifieke situatie te bepalen kan je deze site raadplegen.

  Betaaldata Stufi

  Je studiefinanciering wordt maandelijks achteraf uitbetaald. Het verschilt per bank wanneer je je studiefinanciering op je rekening ontvangt. De data voor 2011 waarop je je studiefinanciering ontvangt zijn:

  • 24 januari
  • 24 februari
  • 24 maart
  • 21 april
  • 24 mei
  • 24 juni
  • 22 juli
  • 24 augustus
  • 23 september
  • 24 oktober
  • 24 november
  • 21 december

  Deze data gelden voor studiefinanciering beroepsonderwijs, studiefinanciering hoger onderwijs en tegemoetkoming scholieren. [...]  Lees verder

  Aanvragen studiefinanciering MBO

  Heb je inmiddels de voordelen van een studiefinanciering ontdekt? Dan is het tijd om er zelf een aan te vragen, als je natuurlijk naar het de hoge school gaat of 18 jaar bent geworden!

  Voor je een studiefinanciering voor je MBO opleiding gaat aanvragen..

  Probeer voor dat je een financiering voor je studie aanvraagt, al een jongerenrekening c.q. studentenrekening te openen bij je favoriete bank. Als je dit gedaan hebt, ben je direct in het bezit van een rekeningnummer waar je studiefinanciering op kan worden gestort!

  Een MBO studiefinanciering aanvragen

  Als je studiefinanciering voor het MBO wil aanvragen moet je inloggen op de site van de IB-Groep. Hiervoor het je een DigiD code nodig. [...]  Lees verder