Studievertraging: invloed op stufi?

Het komt vaker voor dat studenten om persoonlijke redenen een studievertraging oplopen. Een studievertraging betekent dat je niet op tijd je studie behaalt, volgens de door DUO gestelde norm. Je krijgt gedurende die periode wel gewoon je studiefinanciering uitgekeerd. Mocht het je niet lukken om op tijd af te studeren houdt de Wet Studiefinanciering daar rekening mee. Volgens deze wet horen de instanties, die jouw studie financieren, rekening te houden met enkele aspecten.

Geldige redenen voor studievertraging

Uiteraard zijn er tientallen redenen die DUO accepteert als het gaat om studievertraging. Wij hebben enkele redenen voor een studievertraging op een rijtje gezet:

  • Medische omstandigheid
  • Diplomatermijn
  • Geen vereist diploma behaald voor voortgang studie
  • Wajong
  • Familieomstandigheden

Studievertraging door medische omstandigheden, functiebeperking of een handicap

Als je door medische omstandigheden, een functiebeperking of een handicap studievertraging oploopt, dan kun je een verlenging van de prestatiebeurs aanvragen. DUO toont in bijna alle gevallen begrip voor je situatie en verleent studenten met dergelijke problemen graag extra stufi.

Als je door welke omstandigheden dan ook niet binnen tien jaar een diploma behaalt, dan kan je een verlenging van de diplomatermijn aanvragen.

Als het je niet meer lukt, bijvoorbeeld door een structurele bijzondere omstandigheid, om je diploma te behalen dan kan je DUO verzoeken je prestatiebeurs om te zetten in een gift.

Als je tijdens de diplomatermijn minder dan 20% van het maatmaninkomen verdient, je maakt dus aanspraak op een Wajong uitkering, dan kan je DUO verzoeken om de prestatiebeurs om te zetten in een gift. Hier heb je geen verklaring van een decaan voor nodig.

Als je tijdens je studie gehandicapt raakt of je wordt ernstig chronisch ziek, waardoor je genoodzaakt bent om je opleiding te beëindigen, kan je DUO verzoeken om een nieuwe studiefinanciering voor een meer bijpassende opleiding.

Als je voor één van deze regelingen in aanmerking komt, moet je contact opnemen met je decaan. Je decaan moet het verzoek ondersteunen en moet de ‘Verklaring onderwijsinstelling’ op het formulier invullen. Als je het verzoek vanwege een medische omstandigheid invult moet je ook een medische verklaring van je arts meesturen. Op die manier ben je er zeker van dat je studievertraging niet leidt tot een beperking van je studiefinanciering!

Let op: vanaf het studiejaar 2012-2013 kost een studievertraging de student  3.000 euro collegegeld. Daarnaast krijgt de desbetreffende onderwijsinstelling een boete van 3.000 euro. Dit betreft een aangenomen wetsvoorstel om studeren efficiënter te maken en langstudeerders aan te pakken. Wij als studenten zijn het hier natuurlijk niet mee eens!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *