Studiefinanciering voor het MBO

Als je 18 jaar of ouder bent en je een voltijd opleiding op het MBO volgt dan heb je recht op studiefinanciering. Je krijgt voor het eerst studiefinanciering in de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je 18de verjaardag.

Als je een opleiding volgt op MBO-niveau 1 of 2 dan is je studiefinanciering een gift. Dan moet je na je opleiding alleen de eventuele lening terugbetalen. Als je een MBO opleiding volgt op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Dan moet je je studiefinanciering terugbetalen als je je diploma niet haalt.

Lenen als student

De overheid gaat er altijd vanuit dat drie partijen meebetalen aan de kosten van studeren. Namelijk de overheid, de ouders en de student. DUO zorgt namens de overheid voor de basisbeurs en het studentenreisproduct (OV- chipkaart). Als je ouders geen bijdrage kunnen leveren kan de overheid de ouders helpen door een aanvullende beurs.

Iedereen die dus recht heeft op studiefinanciering krijg een basisbeurs. De basisbeurs is vaak een onderdeel van de prestatiebeurs. Als je uitwonend bent is je basisbeurs hoger dan dat je nog thuis woont. Als jij als student de zorg voor een kind hebt en je aanspraak maakt op kinderbijslag, dan kan je eventueel een toeslag op je basisbeurs krijgen.

Als je studiefinanciering krijgt kan je ook een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Als je een aanvullende beurs wilt aanvragen moet je de volgende stappen ondernemen:

  • Je vraagt een aanvullende beurs aan
  • DUO stuurt je twee Oo- formulieren (Opgave oudergegevens)
  • Je laat je ouders de Oo- formulieren invullen
  • Je stuurt de formulieren terug
  • DUO registreert de gegevens van je ouders
  • DUO vraagt de inkomensgegevens van je ouders op bij de belastingdienst
  • DUO stuurt jou een bericht over je aanvullende beurs als we de inkomensgegevens hebben

Als je lang moet wachten voordat je een aanvullende beurs verkrijgt kan je ook tijdelijk lenen zonder rente te betalen. Als je een prestatie beurs hebt, wordt je aanvullende beurs vaak als lening uitbetaald. Dan kan je na afloop van je studie (mits behaald) in aanmerking komen voor een kwijtschelding van de lening.

Als je gaat studeren verwacht de overheid dat jijzelf ook meebetaald aan je studie, door naast je studie te werken of door bij DUO te lenen. Voordat je gaat lenen moet je wel onthouden dat je de lening na je studie moet terugbetalen.

Als je een lening bij DUO aanvraagt heb je ook te maken met rente. Het rentepercentage voor 2012 was 0,60%, voor 2013 is dat 0,81% en voor 2014 is het nog niet bekend. Zie deze site voor actuele rentepercentages. De lening met rente hoef je pas na je studie terug te betalen en daar mag je dan 15 jaar over doen. Je moet dan wel minimaal €45,41 per maand aflossen. Als je problemen hebt met het terugbetalen van de lening zijn er mogelijkheden om een tijdje minder of zelfs niks terug te betalen.

Als je besloten hebt om geld te lenen bij DUO mag je maandelijks een bedrag lenen. Hoeveel je maximaal mag lenen is afhankelijk van je woonsituatie en je schooltype. Hoeveel je wilt lenen bepaal jezelf. Als je niet in aanmerking komt voor een aanvullende beurs, omdat je ouders te veel verdienen dan kan je ook een gedeelte daarvan lenen.
Je kan ook een tijdje lenen als je even krap zit. Als je de lening dan niet meer nodig hebt dan zet je het bedrag weer op nul.

Als je geen recht meer hebt op de prestatiebeurs, maar je bent nog wel een voltijdstudent, kan je maximaal drie jaar lenen. Je kan dan maximaal €853,16 per maand lenen. Je kan er ook voor kiezen om in die drie jaar niks te lenen. Je mag dan wel gebruik maken van het studentenreisproduct.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *