Stopzetten studiefinanciering

Je moet je studiefinanciering stopzetten als:

  • Je stopt met je studie
  • Je teveel bijverdient
  • Je rechten op een later tijdstip wilt gebruiken

Als je je studiefinanciering stopzet moet je je studentenreisproduct ook stopzetten. Je moet dit uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering doen.

Als je stopt met je opleiding moet je de datum waarop je wordt uitgeschreven aan DUO melden. DUO zet dan je studiefinanciering stop. Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin de onderwijsinstelling je uitschrijft. Die datum moet je opvragen bij je onderwijsinstelling.

Om te bepalen tot wanneer je recht hebt op studiefinanciering en je studentenreisproduct kijkt DUO naar de datum waarop de hogeschool of de universiteit je uitschrijft. Meestal kan je in de zomermaanden geen collegegeld terugkrijgen en blijf je ingeschreven staan tot en met 31 augustus. Als je tot en met augustus ingeschreven blijft staan bij je onderwijsinstelling en je hebt nog niet al je maanden studiefinanciering verbruikt. Dan blijft je toch recht houden op studiefinanciering tot en met augustus. Je studentenreisproduct moet je dan uiterlijk op de vijfde werkdag van de volgende maand stopzetten.

Als je je hebt aangemeld voor een opleiding en je hebt je studiefinanciering aangevraagd, maar je gaat toch niet studeren. Moet je je aanmelding via Studielink intrekken en je aanvraag voor studiefinanciering stopzetten bij DUO. Als je je studentenreisproduct al wel hebt geactiveerd moet je deze stopzetten voor de eerste dag van de maand dat je studiefinanciering zou verkrijgen.

Stoppen voor 1 februari:

Als je wilt stoppen met je studie voor 1 februari en zit je in je eerste jaar met een prestatiebeurs voor het HBO of voor de universiteit. Dan wordt je prestatiebeurs van dat studiejaar omgezet in een gift.

De rest van het studiejaar mag je geen prestatiebeurs meer voor een HBO of universitaire opleiding aanvragen. De maanden tot aan februari tellen mee als verbruikte studiefinancieringmaanden. Van deze regeling mag je maar één keer gebruikmaken.

Je moet je studiefinanciering echt stopzetten voor 1 februari wil je van deze regeling gebruik maken. Als je na 1 februari nog bij een onderwijsinstelling ingeschreven staat maakt dat niet uit.

Je krijgt dan in het begin van het jaar daarop een bericht waarin staat dat je beurs in het eerste jaar is omgezet naar een gift.

Stoppen voor 1 september:

Als je op 1 februari met een opleiding begint aan het hoger onderwijs, eindigt je studiejaar in januari. Als je dan voor 1 september stopt met je studie en dit je eerste jaar is met een prestatiebeurs voor het HBO of de universiteit, dan wordt je prestatiebeurs omgezet in een gift.

Voorwaarden voor de gift is dat je voor de rest van het studiejaar geen prestatiebeurs meer voor een HBO of universitaire opleiding mag aanvragen. De maanden tot en met september tellen mee als verbruikte studiefinancieringmaanden. Van deze regeling mag je maar één keer gebruikmaken.

Ook hier is het van belang dat je je studiefinanciering stopzet voor 1 september als je gebruik wilt maken van deze regeling. Het maakt dan niet uit of je na 1 september nog bij een onderwijsinstelling ingeschreven staat.

Je krijgt in het jaar daarop een bericht van DUO waarin staat dat je beurs omgezet is in een gift.

Diploma behaald:

Als je je diploma behaald hebt moet je dit op tijd doorgeven aan DUO. Dit is belangrijk voor de hoogte van je schuld. Ook moet je niet vergeten om zelf je studiefinanciering stop te zetten.

Als je binnen een bepaald diplomatermijn een diploma behaalt op het HBO of op de universiteit, hoef je de prestatiebeurs niet terug te betalen. De diplomatermijn duurt tien jaar en start vanaf de eerste maand dat je recht hebt op studiefinanciering voor het HBO of voor de universiteit. Als je geen diploma behaalt moet je je prestatiebeurs met rente terugbetalen. Het aantal jaren prestatiebeurs dat na het behalen van je diploma wordt omgezet in een gift, is afhankelijk van de waarde van je diploma. Je moet je rentedragende lening of je collegegeldkrediet altijd terugbetalen.

Hoeveel jaren prestatiebeurs na je diploma worden omgezet in een gift is afhankelijk van je diploma. Als je een diploma haalt voor een vierjarige studie, worden er vier jaar prestatiebeurs omgezet in een gift. Bij een driejarige studie is dit drie jaar.

Het aantal jaren prestatiebeurs dat wordt omgezet is afhankelijk van de volgende diploma’s:

  • Associate- degreeprogramma: 2 jaar
  • HBO- Bachelor: 4 jaar
  • WO- Bachelor: 3 jaar
  • WO- Bachelor + WO- Master 1 jaar: 4 jaar
  • WO- Bachelor + WO- Master 2 jaar: 5 jaar

Ditzelfde geldt voor diploma’s die behaald zijn met een deeltijdstudie.

Als je een diploma in het buitenland gehaald hebt, moet je een kopie van je diploma en je cijferlijst naar DUO opsturen. Dit moet je binnen drie maanden na afloop van je diplomatermijn doen. Je diploma moet ondertekent en afgestempeld worden door een daartoe bevoegd persoon.

Als je verzoek is behandeld krijg je in het jaar daarop een bericht waarin staat dat je prestatiebeurs is omgezet in een gift.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *