Opleiding in het buitenland

Sommige opleidingen kan je in het buitenland volgen en dan toch Nederlandse studiefinanciering verkrijgen. Als je dus tijdelijk naar het buitenland gaat, dan loopt je studiefinanciering meestal gewoon door.

Studiefinanciering ontvangen in het buitenland

Je kan onder twee voorwaarden studiefinanciering verkrijgen voor een tijdelijke studie of stage in het buitenland:

  • Als je ingeschreven blijft staan bij een voltijd opleiding in Nederland
  • Als je je studie of stage in het buitenland onderdeel uitmaakt van die Nederlandse opleiding

Als je dan voor een studie of stage naar het buitenland gaat moet je verschillende zaken bij DUO regelen. De volgende zaken moet je minimaal twee maanden van te voren regelen:

  • Je dient je adreswijziging en een Nederlands postadres doorgeven
  • Je dient een beurs voor uitwonend aanvragen
  • Je dient een vergoeding voor je studiereisproduct aan te vragen
  • Je dient iemand machtigen om je zaken te behartigen tijdens je afwezigheid

Als je weer terug bent uit het buitenland moet je opnieuw je adres wijzigen. Als je terug bij je ouders gaat wonen, moet je je uitwonende beurs weer omzetten in een beurs voor thuiswonende.

Je kan een aantal studies volledig in het buitenland volgen met een Nederlandse studiefinanciering. Het gaat dan om opleidingen in de volgende landen: Duitsland, Vlaanderen en de Nederlandse opleidingen in het gewest Brussel, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Je moet dan wel een voltijd opleiding volgen.
Er zijn ook enkele unieke opleidingen binnen de EU/EER die niet in Nederland worden gegeven, maar waar je wel Nederlandse studiefinanciering voor kan ontvangen. Bijvoorbeeld de opleiding tot vioolbouwer. Als je dus in het buitenland wil studeren en een Nederlandse studiefinanciering wil ontvangen moet je een volledig ingevuld aanvraagformulier sturen naar DUO.

Als je een voltijd opleiding op niveau 3 of 4 volgt heb je voor een buitenlandse studie recht op vier jaar prestatiebeurs en drie jaar een lening. De prestatiebeurs wordt uitbetaald als een lening, maar als je binnen vier jaar je diploma behaalt, hoef je deze lening niet terug te betalen.

Als je een voltijd opleiding volgt op niveau 1 of 2 in het buitenland heb je recht op vier jaar studiefinanciering en drie jaar lening. Je dient dan wel binnen drie maanden, na begin van je studiejaar, een kopie van je inschrijvingsbewijs op te sturen naar DUO. Verder moet je binnen drie maanden na afloop van je studiejaar een kopie van je cijferlijst opsturen. De bevoegde persoon van je school moet deze formulieren ondertekenen.

In het buitenland kan je natuurlijk niet reizen met je studentenreisproduct. Je krijgt dan een OV-vergoeding. Als je tijdelijk naar het buitenland gaat kan je kiezen tussen een abonnement of een OV-vergoeding.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *