Inschrijvingscontrole en uitzonderingen

Ook controleert DUO je inschrijving bij de onderwijsinstelling. DUO let daarbij vooral op de in- en uitschrijfdatum, maar op de soort opleiding. Als DUO erachter komt dat je anders geregistreerd staat dan bij de onderwijsinstelling, krijg je een brief/formulier waarin DUO vraagt om je opleidingsgegevens te controleren. Het is afhankelijk van je opleiding of je een brief of een formulier krijgt. Als je in het buitenland studeert krijg je een formulier.

Als het verschil blijft bestaan, krijg je na verloop van tijd bericht van DUO dat je studiefinanciering over de gecontroleerde periode is ingetrokken. Als je dan studiefinanciering ten onrechte ontvangen hebt moet je dat terugbetalen.

Als jij vindt dat het niet correct is dat je studiefinanciering is ingetrokken, kan je een bezwaarschrift indienen. Dat moet dan binnen zes weken na de aangegeven datum gebeuren. In je bezwaarschrift moet je aangeven wie je bent, wat je burgerservicenummer is en waarom je het niet eens bent met het bericht van DUO. Ook moet je de naam van je school opschrijven met de naam van de opleiding plus de in- en uitschrijfdatum.

Uitzonderingen

Als je problemen hebt met je ouders of is het inkomen van je ouders gedaald. Dan kan DUO je tegemoet komen en kan je je beroepen op de uitzonderingen.

Als er problemen ontstaan met iemand z’n ouders, bijvoorbeeld dat de ouders niet meewerken aan het terugsturen van het formulier Opgave Oudergegevens, kan je een beroep doen op de regeling ‘weigerachtige ouders’. Deze regeling kent twee mogelijkheden:

  • DUO kan het inkomen van je ouders opvragen
  • DUO kan het inkomen van je ouders buiten beschouwing laten

Als je ouders hun inkomensgegevens niet willen opsturen of als je niet weet waar ze wonen kan je gebruik maken van het formulier ‘Verzoek inkomen ouders opvragen’. DUO gaat dan zelf op zoek naar de inkomensgegevens van je ouders en berekenen dan als nog de beurs die jij verkrijgt.

Je kan ook aan DUO vragen om het inkomen van je ouders niet te laten meetellen bij de berekening van je aanvullende beurs. De voorwaarde daarvoor moet wel zijn dat je vader of moeder of allebei weigeren ouderbijdrage aan jou te betalen. Als je wilt dat het inkomen buiten beschouwing blijft moet je bewijsstukken van je situatie opsturen.

Als DUO je aanvullende beurs berekent kijken ze naar het inkomen van je ouders in het peiljaar. Het peiljaar ligt twee jaar voor het jaar waarop je studiefinanciering aanvraagt. Is het inkomen na het peiljaar sterk gedaald, kunnen ze een verlegging van het peiljaar aanvragen. Dan kijkt DUO naar een ander inkomensjaar als uitgangspunt bij de berekening van je aanvullende beurs.

Je moet dan wel voldoen aan de drie voorwaarden:

  • Het inkomen van je ouders moet na het ‘normale’ peiljaar met tenminste 15 procent zijn gedaald.
  • De inkomensdaling gaat naar verwachting minimaal drie jaar duren.
  • Als onregelmatig inkomen bij het gekozen beroep van je ouder(s) hoort, dan kunnen zij geen verlegging peiljaar aanvragen.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *