Controle op woonadres

Zoals je weet voert DUO, de organisatie die de studiefinanciering studiefinanciering uitbetaalt, controle uit op de uitgaven die zij doen. Iedere burger in Nederland is verplicht om zich te laten inschrijven bij de gemeente waar hij of zij woont. DUO maakt gebruik van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) om die gegevens te controleren.

Als je op of na 1 augustus 2002 voor het eerst studiefinanciering ontvangen hebt, is DUO verplicht het woonadres dat je DUO hebt doorgegeven te vergelijken met die in de GBA. Als je adres dan verschilt krijg je een brief van DUO. In die brief staat dat je nog vier weken de tijd hebt om je adressen gelijk te maken/aan te passen. Als bij de tweede controle de adressen nog steeds verschillen, wordt je beurs voor uitwonend omgezet in een beurs voor thuiswonend. Dit gebeurt vanaf het begin van de gecontroleerde periode.

Als je beurs voor uitwonend is omgezet in een beurs voor thuiswonend krijg je niet direct opnieuw een beurs voor uitwonend. Je moet dan eerst de twee adressen gelijk maken en daarna opnieuw een beurs aanvragen.

De controle van het woonadres is niet van toepassing op de volgende punten:

 • Studenten die voor 1 augustus 2002 studiefinanciering hebben ontvangen
 • Studenten die thuiswonend zijn
 • Studenten met een woonadres in het buitenland

Let op: Indien je heel kort op een ander adres woont moet je je ook op dat adres inschrijven bij de gemeente. Bezig met het kopen van een woning en wil je weten hoeveel hypotheek je maximaal kan krijgen? Kijk dan op: hypotheekberekenen.nl.

Controle op je woonadres, als je uitwonend bent

Op het moment dat je uitwonend woont krijg je meer studiefinanciering. Het is daarom voor DUO van belang om dit goed te controleren. Als je een beurs voor uitwonend krijgt, terwijl je adres in een bepaalde periode hetzelfde is als dat van je ouders krijg je een brief van DUO met het verzoek aan te tonen dat je niet bij je ouders woont. Deze brief moet je met de gevraagde bewijsstukken binnen vier weken terugsturen.

In de uitwonende controlebrief moet je de volgende bewijsstukken meesturen:

 • Het huur- of koopcontract (moet op jouw naam staan) met een kopie van een rekeningafschrift van de huur- of hypotheekbetaling van de eerste en de laatste maand van de te controleren periode.
 • Een historisch uittrekstel van de Gemeentelijke Basisadministratie van je vader en je moeder.
 • De situatie op de eerste dag van de maand is geldig voor de hele maand.
 • Als je pas vanaf de zesde dag op een ander adres dan dat van je ouders staat ingeschreven, is dat onvoldoende om aan te tonen dat je die maand uitwonend was. Je moet dan ook één van de andere bewijsstukken meesturen.
 • Een stageverklaring
 • Als je stage hebt gelopen moet je een recente verklaring van je onderwijsinstelling of stageverlener sturen met daarin de stageperiode en waar je toentertijd woonachtig was.
 • Een stageverklaring mag niet langer dan drie maanden geleden zijn afgegeven.

Als je niet reageert op de uitwonende controlebrief of je niet de juiste bewijsstukken opstuurt, wordt je beurs voor uitwonend met terugwerkende kracht omgezet in een beurs voor inwonend.

Als je bezwaar wilt maken tegen de gevolgen van de controle van DUO moet je gebruik maken van het Bezwaarschrift Uitwonendcontrole.
Je bent dus altijd verplicht om je bij de gemeente in te schrijven. DUO is namelijk verplicht het adres dat je aan hun hebt gegeven te vergelijken met het adres bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Niet alleen je woonsituatie, maar ook je woonadres wordt gecontroleerd.

Het ministerie van OCW wil de controle op de uitwonende beurs verscherpen. Het ministerie heeft daarom een voorstel geschreven om de wet aan te passen. Dit wetsvoorstel wordt in 2011 ingediend bij de Tweede Kamer en is inmiddels goedgekeurd en ingevoerd per 1 januari 2012.

In het wetsvoorstel staan de volgende punten:

 • De sociale recherche van je gemeente gaat huisbezoeken uitvoeren.
 • Je krijgt een boete als je ten onrechte een beurs voor uitwonend hebt ontvangen. Die boete moet je meteen betalen. Het is niet mogelijk om deze boete op te laten tellen bij je rentedragende lening. De boete bedraagt 50% van de onterecht ontvangen van een uitwonende beurs. Bij herhaling wordt je volledige studiefinanciering  beëindigd.
 • Als uit controles blijkt dat je niet op het opgegeven GBA-adres woont, heb je geen recht op een uitwonende beurs.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *