Controle op stufi voor uitwonenden

Op het moment dat je uitwonend woont krijg je meer studiefinanciering. Het is daarom voor DUO van belang om dit goed te controleren. Als je een uitwonende beurs krijgt, terwijl je adres in een bepaalde periode hetzelfde is als dat van je ouders, krijg je een brief van DUO met het verzoek aan te tonen dat je niet bij je ouders woont. Deze brief moet je met de gevraagde bewijsstukken binnen vier weken terugsturen.

DUO neemt jou serieus en verwacht dat dit ook wederzijds is. Let dus goed op of je wel de juiste bewijsstukken opstuurt naar DUO, en raffel deze zaak niet af!

In de uitwonende controlebrief moet je de volgende bewijsstukken meesturen:

  • Het huur- of koopcontract (moet op jouw naam staan) met een kopie van een rekeningafschrift van de huur- of hypotheekbetaling van de eerste en de laatste maand van de te controleren periode.
  • Een historisch uittrekstel van de Gemeentelijke Basisadministratie van je vader en je moeder.
  • De situatie op de eerste dag van de maand is geldig voor de hele maand.
  • Als je pas vanaf de zesde dag op een ander adres dan dat van je ouders staat ingeschreven, is dat onvoldoende om aan te tonen dat je die maand uitwonend was. Je moet dan ook één van de andere bewijsstukken meesturen.
  • Een stageverklaring
  • Als je stage hebt gelopen moet je een recente verklaring van je onderwijsinstelling of stageverlener sturen met daarin de stageperiode en waar je toentertijd woonachtig was.
  • Een stageverklaring mag niet langer dan drie maanden geleden zijn afgegeven.

Als je niet reageert op de uitwonende controlebrief of je niet de juiste bewijsstukken opstuurt, wordt je beurs voor uitwonend met terugwerkende kracht omgezet in een beurs voor inwonend.

Als je bezwaar wilt maken tegen de gevolgen van de controle van DUO moet je gebruik maken van het Bezwaarschrift Uitwonendcontrole.

Je bent dus altijd verplicht om je bij de gemeente in te schrijven. DUO is namelijk verplicht het adres dat je aan hun hebt gegeven te vergelijken met het adres bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Niet alleen je woonsituatie, maar ook je woonadres wordt gecontroleerd.

Het ministerie van OCW wil de controle op de uitwonende beurs verscherpen. Het ministerie heeft daarom een voorstel geschreven om de wet aan te passen. Dit wetsvoorstel wordt in 2011 ingediend bij de Tweede Kamer. Deze is inmiddels goedgekeurd en ingevoerd per 1 januari 2012.

In het wetsvoorstel staan de volgende punten over stufi voor uitwonenden

  • De sociale recherche van je gemeente gaat huisbezoeken uitvoeren.
  • Je krijgt een boete als je ten onrechte een beurs voor uitwonend hebt ontvangen. Die boete moet je meteen betalen. Het is niet mogelijk om deze boete op te laten tellen bij je rentedragende lening. De boete bedraagt 50% van de onterecht ontvangende uitwonende beurs. Bij herhaling wordt je volledige studiefinanciering beëindigd.
  • Als uit controles blijkt dat je niet op het opgegeven GBA-adres woont, heb je geen recht op een uitwonende beurs.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *