Artikelen door Robbert

Studenten zorgverzekering

Als je student bent, dan wil je graag een studenten zorgverzekering afsluiten. Het is in Nederland verplicht om een zorgverzekering te hebben. Daarom is het goed dat je hier naar gaat kijken en zorgt dat je hier zoveel mogelijk geld op kunt besparen. Als je dan voor de studenten zorgverzekering kiest, dan is deze ideaal voor je als je student bent. Je vraagt je misschien af waarom, maar voor studenten zijn er vaak speciale tarieven. Maatschappijen weten dat studenten het al moeilijk genoeg hebben, ze hebben een drukke studie, ze kunnen er niet altijd naast werken en hebben wel een heleboel lasten (collegegeld, boeken, kamerhuur, eten en drinken). Daarom kunnen zij nu geld besparen op de studenten zorgverzekering. Er kan voor een paar euro per maand meer altijd voor aanvullende dekkingen worden gekozen. Het is namelijk zo dat je vanaf je achttiende niet meer gratis mee verzekerd bent bij je ouders. Vanaf dat jaar heb je een eigen zorgverzekering nodig. Daarom is het goed dat je er een gaat vinden met flinke kortingen. Je kunt dus ook zelf beslissen waar je de studenten zorgverzekering af gaat sluiten, een vergelijking is daarbij een goede optie. Op deze manier kun je er voor zorgen dat je niet teveel geld uit gaat geven aan de zorgverzekering, maar dat je wel goed verzekerd bent. Doe daarom een studenten zorgverzekering vergelijking zodat je zoveel mogelijk geld kunt besparen, alle euro’s die je kunt besparen kun je goed gebruiken!  […]  Lees verder [...]  Lees verder

Tegemoetkoming leraren:

Als je als student, zij- instromer of contractant een lerarenopleiding of een pabo- opleiding in het hoger onderwijs volgt, kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. Je mag dan geen recht hebben op studiefinanciering. Daar valt ook de lening van DUO onder. De tegemoetkoming leraren is een gift en dat hoeft dus niet terug worden betaald.

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming leraren gelden een aantal voorwaarden:

 • Schoolsoort.
 • Nationaliteit.
 • Inkomen.

Je mag ook geen recht hebben op studiefinanciering. Je hebt maximaal 24 maanden recht op een tegemoetkoming leraren. Dit recht moet je binnen 48 maanden gebruiken. […]  Lees verder [...]  Lees verder

Tegemoetkoming deeltijders:

Als je een vmbo- tl (theoretische leerweg), havo of vwo deeltijdopleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) volgt, kan je voor een tegemoetkoming deeltijders in aanmerking komen. Deze regel geldt ook nog als je 30 jaar of ouder bent en een voltijdopleiding vmbo- tl, havo of vwo in het voortgezet onderwijs of het voortgezet volwassenen onderwijs (vavo) volgt.

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming deeltijders gelden een aantal voorwaarden. Namelijk: […]  Lees verder [...]  Lees verder

Tegemoetkoming ouders:

Op de basisschool en het voortgezet onderwijs krijgt uw kind de schoolboeken en de leermiddelen gratis. Op het mbo, vavo of particulier onderwijs is dit niet het geval.

Als uw kind op één van deze scholen een voltijdopleiding volgt en op 1 juli van het desbetreffende jaar jonger is dan 18 jaar, kunt u voor het daaropvolgende schooljaar in aanmerking komen voor de tegemoetkoming ouders. Bereken hier de tegemoetkoming.

De tegemoetkoming bestaat uit twee delen: [...]  Lees verder

Tegemoetkoming scholieren

Als je 18 jaar bent en je een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs moet je vaak boeken of andere leermiddelen aanschaffen. Je ouders komen nu niet meer in aanmerking voor kinderbijslag en daarom kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding. Deze ‘tegemoetkoming scholieren’ bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage en het is een gift.

Basistoelage:

Als je aan alle voorwaarden voldoet ontvang je een basistoelage. Deze toelage is een gift. De hoogte van de basistoelage is afhankelijk van je woonsituatie. Als je zelfstandig woont, is de toelage hoger dan als je bij je ouders woont. Om de basistoelage te ontvangen moet je deze wel aanvragen bij DUO. […]  Lees verder [...]  Lees verder

Controles DUO

DUO zijn taak is om te zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Daarom controleren ze je gegevens. DUO gebruikte en beveiligt je gegevens zorgvuldig volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) DUO controleert je gegevens zoveel mogelijk bij andere instanties, zoals de Belastingdienst, de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

DUO controleert je gegevens om zeker te weten dat het overheidsgeld terechtkomt bij degene voor wie het bedoelt is. Het overheidsgeld is namelijk het belastinggeld dat door de inwoners van Nederland gezamenlijk wordt opgebracht. Van de student wordt daarom verwacht dat hij of zij zich aan de regels houdt en geen misbruik maakt van het overheidsgeld. Als dat wel het geval is, doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie. […]  Lees verder [...]  Lees verder

Tijdelijk naar het buitenland

Als je tijdelijk naar het buitenland, als onderdeel van je opleiding loopt je studiefinanciering meestal gewoon door.

Hier gelden wel twee voorwaarden voor:

 • Je blijft ingeschreven staan bij een voltijdopleiding in Nederland.
 • Je studie of stage in het buitenland maakt onderdeel uit van je Nederlandse opleiding.

Als je voor een stage of studie naar het buitenland gaat moet je minimaal twee maanden van tevoren de volgende zaken bij DUO regelen:

 • Geef je adreswijziging en een Nederlands postadres door.
 • Vraag een beurs voor uitwonende aan.
 • Vraag een vergoeding voor je studentenreisproduct aan.
 • Machtig iemand om je zaken te behartigen tijdens je afwezigheid.

Als je terugkomt in Nederland moet je wel opnieuw je adres wijzigen. Als je weer thuis gaat wonen, moet je je uitwonende beurs ook weer omzetten in een beurs voor thuiswonenden. [...]  Lees verder

Bijverdienen naast studiefinanciering

Studiefinanciering is bedoeld om het studeren mogelijk te maken. Als je meer bijverdient dan een bepaald bedrag, gaat de overheid ervan uit dat je geen financiële hulp nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen. Dat bedrag noemt DUO de bijverdiengrens. Als je meer verdient dan de bijverdiengrens heeft dat gevolgen.

Als je in 2014 meer dan €13.729,80 verdient en ben je dertig jaar of wordt je dan voor 1 januari moet je contact met DUO opnemen. [...]  Lees verder

Bedragen studiefinanciering hoger onderwijs

Bedragen per maand geldig van januari 2014 t/m augustus 2014
Uitwonend Thuiswonend
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen.
Basisbeurs € 279,14 € 100,25
Aanvullende beurs € 258,35 € 237,46
Lenen * € 295,73 € 295,73
Collegegeldkrediet € 152,92 € 152,92
Totaal € 986,14 € 786,36
Bedragen per maand geldig van september 2014 t/m december 2014
Uitwonend Thuiswonend
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen.
Basisbeurs € 279,14 € 100,25
Aanvullende beurs € 260,19 € 239,30
Lenen * € 293,89 € 293,89
Collegegeldkrediet € 158,83 € 158,83
Totaal € 992,05 € 792,27
Bedragen per maand 2014 als je alleen nog mag lenen
Uitwonend Thuiswonend
Lenen € 894,51 € 894,51
Collegegeldkrediet t/m augustus € 152,92 € 152,92
Collegegeldkrediet vanaf september € 158,83 € 158,83

Betaaldata:

Studiefinanciering wordt altijd maandelijks achteraf uitbetaald. Het verschilt per bank wanneer het geld op je rekening staat.

2014:

24 januari
24 februari
24 maart
21 april
24 mei
24 juni
22 juli
24 augustus
23 september
24 oktober
24 november
21 december

 […]  Lees verder

Stopzetten studiefinanciering

Je moet je studiefinanciering stopzetten als:

 • Je stopt met je studie
 • Je teveel bijverdient
 • Je rechten op een later tijdstip wilt gebruiken

Als je je studiefinanciering stopzet moet je je studentenreisproduct ook stopzetten. Je moet dit uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering doen.

Als je stopt met je opleiding moet je de datum waarop je wordt uitgeschreven aan DUO melden. DUO zet dan je studiefinanciering stop. Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin de onderwijsinstelling je uitschrijft. Die datum moet je opvragen bij je onderwijsinstelling. […]  Lees verder [...]  Lees verder