Omdat er nog wel eens wat verwarring ontstaat over het aanvragen van een financiering, wat er precies gesubsidieerd wordt, en van wie jij een studiefinanciering krijgt, hebben we hiervoor een speciaal artikel aangemaakt. De studiefinanciering krijg je uiteraard van de overheid, maar de overheid heeft zo ook weer diverse sectoren. Je krijgt als je studeert namelijk niet alleen te maken met duur leermateriaal zoals lesboeken, maar ook met reiskosten en uiteraard je contributie aan de school.

Jijzelf en/of ouders

Uiteraard werk je zelf aan je eigen toekomst en dit betekent dat je een investering doet in jezelf. Deze investering omvat, naast je eigen tijd, ook vaak een eigen financiële bijdrage.

IB-Groep

De Informatie Beheer Groep (IB-Groep) is een zelfstandig bestuursorgaan dat in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt en een aantal onderwijswetten en regelen uitvoert. Elk jaar opnieuw sluit de IB-Groep met het ministerie een contract af. In dat contract staan de prestaties die door de IB-Groep geleverd moeten worden. De taken van de IB-Groep zijn financiering en informatiebeheer. De IB-Groep probeert een excellente intermediaire dienstverlener te zijn in het onderwijsveld. Ze willen ene betrouwbare, meedenkende, innovatieve en creatieve organisatie zijn.

OV Chipkaart

Bij het hoger onderwijs geldt er voor de meeste studies de regel dat je na 4 jaar prestatiebeurs nog maximaal 3 jaar geld kan lenen. Als je dat niet wilt kan je een lening van €0 aanvragen. Dan moet je wel ingeschreven blijven staan bij een opleiding waarbij je studiefinanciering verkrijgt. De maanden waarin je €0 leent tellen wel als studiefinanciering maanden. Doordat je recht hebt op studiefinanciering, heb je ook recht op een OV- studentenkaart.

Je studiefinanciering een gift of lening?

Je studiefinanciering is een voorlopige lening en wordt pas een gift wanneer je binnen 10 jaar je diploma behaalt. Deze vorm van financiering noemen we ook wel een prestatiebeurs. Vanaf het studiejaar 2015-2016 is echter de prestatiebeurs voor HBO en Master een lening geworden. Je kan dan per maand maximaal ongeveer € 980,- lenen. Voor MBO-ers blijft de prestatiebeurs waarschijnlijk wel bestaan. Naast deze kredietvorm zijn er tegenwoordig vele andere vormen van particulier geld lenen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomende kredietvormen als crowdfunding.

DUO organisatie

De studenten krijgen het grootste gedeelte van hun financiering van de IB-Groep.
Sinds 1 januari 2010 is de IB-groep in Groningen samen gegaan met de CFI uit Zoetermeer. Hieruit is Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontstaan.

Missie:

De missie van DUO is het financieren en informeren van onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens.

Visie

De visie van DUO is:

 • Het zijn van een betrouwbare, meedenkende partner voor opdrachtgevers.
 • De deskundige schakel tussen leerlingen, studenten, ouders, docenten, scholen, universiteiten, beleidsmakers, gemeenten en andere ketenpartners. DUO probeert deze partijen met elkaar te verbinden.
 • De spil in de onderwijsketen te zijn. Door middel van het verzamelen, verwerken en verrijken van kennis en gegevens tot betrouwbare informatie.
 • Een organisatie die op de toekomst gericht is en die het zijn klanten en relaties zo makkelijk mogelijk maakt.
 • Een aantrekkelijke organisatie voor personeel.

Hoofdtaken

DUO werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hun taak is onder andere onderwijswetten en – regelingen uit te voeren. De hoofdtaken van DUO op een rijtje:

 • Het bekostigen van onderwijsinstellingen
 • Het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming van schoolkosten
 • Het innen van lesgelden en studieschulden
 • Het erkennen van diploma’s en het beheren van de Diplomabank
 • Het organiseren van school- en staats- en inburgeringsexamens
 • Het verzorgen van proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs
 • Het verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
 • Het verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
 • Het fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland

Kernwaarden

De kernwaarden van DUO zijn:

 • Betrouwbaar: wat inhoudt dat ze transparant zijn, ze maken concrete afspraken waar ze op afgerekend kunnen en willen worden.
 • Klantgericht: ze zorgen voor duidelijkheid en gemak bij de klanten
 • Toekomstgericht: ze werken altijd op alle fronten aan de verbetering van de dienstverlening. Ze letten dan ook op de huidige wensen en de toekomstige behoeften van de klanten.
 • Verbindend: in verbinden en samenwerken ligt de kracht van DUO

 

Kwaliteit

DUO streeft altijd naar de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Ze hebben daarvoor een aantal instrumenten ontwikkeld. Om de kwaliteit van de dienstverlening constant te verbeteren werkt DUO met een kwaliteitshandvest waarin duidelijk staat vermeld welke service de klanten van DUO kunnen verwachten. Het is dus niet alleen een garantie voor de klant, maar ook om het serviceniveau van de dienstverlening te verhogen.

De samenleving verwacht van DUO natuurlijk de beste kwaliteit. Om dit te bereiken heeft DUO met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een aantal afspraken gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening. Dit worden ook wel de prestatienormen genoemd, hieraan moet DUO altijd voldoen. De prestatienormen en de resultaten ervan worden ook maandelijks gepubliceerd.

DUO is ook één van de deelnemers aan de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB-Groep). Hierbij toetsen uitvoeringsorganisaties hun dienstverlening op transparantie en kwaliteit en vergelijken ze hun prestaties in het publieke domein. De RBB-Groep is ontstaan uit een benchmarktonderzoek dat tien verschillende uitvoeringsorganisaties in 2002 hebben laten uitvoeren. Het bestaat op dit moment uit 28 deelnemers. Het is een platform geworden van en voor dienstverlenende organisaties waarbij het leren van elkaar en het samen kennis opbouwen centraal staan. De vergelijking van elkaar prestaties is één van de middelen om inzicht te krijgen waar en hoe de dienstverlening en bedrijfsuitvoering verbeterd kan worden.

De leden van de RBB-Groep zijn onder andere: Agentschap NL, Agentschap SZW, BEL Combinatie, Belastingdienst, CBR, CJIB, CIBG, COA, CVOM, DJI, DLG, Dienst Regelingen, DUO, Kadaster, Kamer van Koophandel Midden Nederland, LBIO, Nuffic, ProRail, Raad voor Rechtsbijstand, Raad voor de Rechtspraak, RIVM, RDW, Staatsbosbeheer, Rijkgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam, SVB en UWV.

Tot slot neemt DUO ook nog deel aan de Handvestgroep. Deze groep hanteert een ‘Code goed bestuur uitvoeringsorganisaties’. De deelnemende organisaties geven aan dat ze zich, naast het afleggen van verticale verantwoording aan de minster, ook horizontaal willen verantwoorden aan klanten en de samenleving over hun handelen en de kwaliteit van hun dienstverlening. Met deze code willen de deelnemers het belang van een goede bedrijfsvoering en publieke verantwoording onderstrepen.

Studiefinanciering

Je kan op verschillende manieren studiefinanciering van DUO ontvangen:

 • Je bent een MBO-student en 18 jaar of ouder dan krijg je studiefinanciering voor het MBO.
 • Je studeert aan het HBO of de universiteit en je bent jonger dan 30 dan krijg je studiefinanciering voor het HBO en de universiteit.
 • Je bent een scholier in het voortgezet onderwijs en 18 jaar of ouder dan krijg je een tegemoetkoming.
 • Als je kind een scholier is aan het voortgezet onderwijs of aan het MBO en jonger dan 18 is dan krijgen de ouders een tegemoetkoming.
 • Als je een deeltijdopleiding volgt aan het voortgezet onderwijs dan kan je een tegemoetkoming krijgen.
 • Als je leraar wilt worden kan je een tegemoetkoming krijgen.
 • Als je leraar bent kan je een lerarenbeurs voor scholing krijgen.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *