Studiefinanciering, Studentenverzekeringen en Financiële tips voor Studenten!

Studenten zorgverzekering

Als je student bent, dan wil je graag een studenten zorgverzekering afsluiten. Het is in Nederland verplicht om een zorgverzekering te hebben. Daarom is het goed dat je hier naar gaat kijken en zorgt dat je hier zoveel mogelijk geld op kunt besparen. Als je dan voor de studenten zorgverzekering kiest, dan is deze ideaal voor je als je student bent. Je vraagt je misschien af waarom, maar voor studenten zijn er vaak speciale tarieven. Maatschappijen weten dat studenten het al moeilijk genoeg hebben, ze hebben een drukke studie, ze kunnen er niet altijd naast werken en hebben wel een heleboel lasten (collegegeld, boeken, kamerhuur, eten en drinken). Daarom kunnen zij nu geld besparen op de studenten zorgverzekering. Er kan voor een paar euro per maand meer altijd voor aanvullende dekkingen worden gekozen. Het is namelijk zo dat je vanaf je achttiende niet meer gratis mee verzekerd bent bij je ouders. Vanaf dat jaar heb je een eigen zorgverzekering nodig. Daarom is het goed dat je er een gaat vinden met flinke kortingen. Je kunt dus ook zelf beslissen waar je de studenten zorgverzekering af gaat sluiten, een vergelijking is daarbij een goede optie. Op deze manier kun je er voor zorgen dat je niet teveel geld uit gaat geven aan de zorgverzekering, maar dat je wel goed verzekerd bent. Doe daarom een studenten zorgverzekering vergelijking zodat je zoveel mogelijk geld kunt besparen, alle euro’s die je kunt besparen kun je goed gebruiken!

Verder lezen >>

Tegemoetkoming leraren:

Als je als student, zij- instromer of contractant een lerarenopleiding of een pabo- opleiding in het hoger onderwijs volgt, kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. Je mag dan geen recht hebben op studiefinanciering. Daar valt ook de lening van DUO onder. De tegemoetkoming leraren is een gift en dat hoeft dus niet terug worden betaald.

Verder lezen >>

Tegemoetkoming deeltijders:

Als je een vmbo- tl (theoretische leerweg), havo of vwo deeltijdopleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) volgt, kan je voor een tegemoetkoming deeltijders in aanmerking komen. Deze regel geldt ook nog als je 30 jaar of ouder bent en een voltijdopleiding vmbo- tl, havo of vwo in het voortgezet onderwijs of het voortgezet volwassenen onderwijs (vavo) volgt.

Verder lezen >>

,

Tegemoetkoming ouders:

Op de basisschool en het voortgezet onderwijs krijgt uw kind de schoolboeken en de leermiddelen gratis. Op het mbo, vavo of particulier onderwijs is dit niet het geval.

Verder lezen >>

,

Tegemoetkoming scholieren

Als je 18 jaar bent en je een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs moet je vaak boeken of andere leermiddelen aanschaffen. Je ouders komen nu niet meer in aanmerking voor kinderbijslag en daarom kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding. Deze ‘tegemoetkoming scholieren’ bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage en het is een gift.

Verder lezen >>

, , , ,

Controles DUO

DUO zijn taak is om te zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Daarom controleren ze je gegevens. DUO gebruikte en beveiligt je gegevens zorgvuldig volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) DUO controleert je gegevens zoveel mogelijk bij andere instanties, zoals de Belastingdienst, de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Verder lezen >>

, , , , , ,

Tijdelijk naar het buitenland

Als je tijdelijk naar het buitenland, als onderdeel van je opleiding loopt je studiefinanciering meestal gewoon door.

Verder lezen >>

,

Bijverdienen naast studiefinanciering

Studiefinanciering is bedoeld om het studeren mogelijk te maken. Als je meer bijverdient dan een bepaald bedrag, gaat de overheid ervan uit dat je geen financiële hulp nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen. Dat bedrag noemt DUO de bijverdiengrens. Als je meer verdient dan de bijverdiengrens heeft dat gevolgen.

Verder lezen >>

, ,

Bedragen studiefinanciering hoger onderwijs

Bedragen per maand geldig van januari 2014 t/m augustus 2014
Uitwonend Thuiswonend
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen.
Basisbeurs € 279,14 € 100,25
Aanvullende beurs € 258,35 € 237,46
Lenen * € 295,73 € 295,73
Collegegeldkrediet € 152,92 € 152,92
Totaal € 986,14 € 786,36
Bedragen per maand geldig van september 2014 t/m december 2014
Uitwonend Thuiswonend
* Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen.
Basisbeurs € 279,14 € 100,25
Aanvullende beurs € 260,19 € 239,30
Lenen * € 293,89 € 293,89
Collegegeldkrediet € 158,83 € 158,83
Totaal € 992,05 € 792,27
Bedragen per maand 2014 als je alleen nog mag lenen
Uitwonend Thuiswonend
Lenen € 894,51 € 894,51
Collegegeldkrediet t/m augustus € 152,92 € 152,92
Collegegeldkrediet vanaf september € 158,83 € 158,83

 

Betaaldata:

Studiefinanciering wordt altijd maandelijks achteraf uitbetaald. Het verschilt per bank wanneer het geld op je rekening staat.

Verder lezen >>

, , , ,

Stopzetten studiefinanciering

Je moet je studiefinanciering stopzetten als:

  • Je stopt met je studie
  • Je teveel bijverdient
  • Je rechten op een later tijdstip wilt gebruiken

Als je je studiefinanciering stopzet moet je je studentenreisproduct ook stopzetten. Je moet dit uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering doen.

Verder lezen >>

, , , , , ,