Financiering studieStudiefinanciering

Studenten zorgverzekering

Als je student bent, dan wil je graag een studenten zorgverzekering afsluiten. Het is in Nederland verplicht om een zorgverzekering te hebben. Daarom is het goed dat je hier naar gaat kijken en zorgt dat je hier zoveel mogelijk geld op kunt besparen. Als je dan voor de studenten zorgverzekering kiest, dan is deze ideaal voor je als je student bent. Je vraagt je misschien af waarom, maar voor studenten zijn er vaak speciale tarieven. Maatschappijen weten dat studenten het al moeilijk genoeg hebben, ze hebben een drukke studie, ze kunnen er niet altijd naast werken en hebben wel een heleboel lasten (collegegeld, boeken, kamerhuur, eten en drink Lees verder...

Tegemoetkoming leraren:

Als je als student, zij- instromer of contractant een lerarenopleiding of een pabo- opleiding in het hoger onderwijs volgt, kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. Je mag dan geen recht hebben op studiefinanciering. Daar valt ook de lening van DUO onder. De tegemoetkoming leraren is een gift en dat hoeft dus niet … Read More

Tegemoetkoming deeltijders:

Als je een vmbo- tl (theoretische leerweg), havo of vwo deeltijdopleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) volgt, kan je voor een tegemoetkoming deeltijders in aanmerking komen. Deze regel geldt ook nog als je 30 jaar of ouder bent en een voltijdopleiding vmbo- tl, havo of vwo in het voortgezet … Read More

Tegemoetkoming ouders:

Op de basisschool en het voortgezet onderwijs krijgt uw kind de schoolboeken en de leermiddelen gratis. Op het mbo, vavo of particulier onderwijs is dit niet het geval. Als uw kind op één van deze scholen een voltijdopleiding volgt en op 1 juli 2010 jonger is dan 18 jaar, kunt u voor het schooljaar 2010-2011 … Read More

Tegemoetkoming scholieren

Als je 18 jaar bent en je een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs moet je vaak boeken of andere leermiddelen aanschaffen. Je ouders komen nu niet meer in aanmerking voor kinderbijslag en daarom kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding. Deze ‘tegemoetkoming scholieren’ … Read More

Controles DUO

DUO zijn taak is om te zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Daarom controleren ze je gegevens. DUO gebruikte en beveiligt je gegevens zorgvuldig volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) DUO controleert je gegevens zoveel mogelijk bij andere instanties, zoals de Belastingdienst, de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA) en de Sociale Verzekeringsbank … Read More

Tijdelijk naar het buitenland

Als je tijdelijk naar het buitenland, als onderdeel van je opleiding loopt je studiefinanciering meestal gewoon door. Hier gelden wel twee voorwaarden voor: Je blijft ingeschreven staan bij een voltijdopleiding in Nederland. Je studie of stage in het buitenland maakt onderdeel uit van je Nederlandse opleiding. Als je voor een stage of studie naar het … Read More

Bijverdienen naast studiefinanciering

Studiefinanciering is bedoeld om het studeren mogelijk te maken. Als je meer bijverdient dan een bepaald bedrag, gaat de overheid ervan uit dat je geen financiële hulp nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen. Dat bedrag noemt DUO de bijverdiengrens. Als je meer verdient dan de bijverdiengrens heeft dat gevolgen. Als je in 2011 … Read More

Bedragen studiefinanciering hoger onderwijs

De bedragen zijn per maand geldig van september 2011 t/m 31 augustus 2012   Uitwonend Thuiswonend Basisbeurs €266,23 €95,61 Aanvullende beurs €242,76 €222,84 Lenen €285,70  €285,70 Collegegeldkrediet €142,75 €142,75   De bedragen zijn per maand geldig van september 2012 t/m 31 december 2012 Uitwonend Thuiswonend Basisbeurs                                                   €266,23 €95,61 Aanvullende beurs                                  €244, Lees verder…

Stopzetten studiefinanciering

Je moet je studiefinanciering stopzetten als: Je stopt met je studie Je teveel bijverdient Je rechten op een later tijdstip wilt gebruiken Als je je studiefinanciering stopzet moet je je studentenreisproduct ook stopzetten. Je moet dit uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering doen. Als … Read More